AR-GE

Aurafix ailesi olarak gelişen ve artan rekabete farklı çözüm yolları bulma adına, üretimimizi daha faydacı,daha yenilikci ve daha kaliteli hale getirmek için Arge ve inovasyon çalışmalarımıza önem verdik.

ARGE nin aurafix markasını hem iç, hem de dış pazarda başarıya ulaştıran büyük bir katma değer olduğunun farkındayız, bu sebeple argenin 3 aşaması olan ölçme, izleme ve değerlendirme adımlarını, sadece ürün geliştirme aşamasında değil, üretimin tüm departmanlarında gerekli olduğunun bilincindeyiz.

Bu yaklaşımla süreç içinde edindiğimiz tecrübeleri her daim tazeleyerek gerekli proaktif önlemlerle inovasyon çalışmalarımızı daha kısa sürede basarıya ulaştırdık. 2007 yılında küçük bir atölyeyle kurulan aurafix markasını sektöründe, Türkiyenin en büyük ve en kaliteli markası haline getirdik.